22°C

22°C

22°C

Sataman tekniset tiedot

Kalajoen satama lyhyesti: Laituripaikat, merikartat ja maamerkit

Laitureiden pituus, kulkusyväys ja pollarien välinen etäisyys

Laituripaikka 4
Pituus: 123 m
Kulkusyväys enintään: 8,5 m
Pollarien välinen etäisyys: 18 m

Laituripaikka 3
Pituus: 134 m
Kulkusyväys enintään: 8,5 m
Pollarien välinen etäisyys: 18 m

Laituripaikka 2
Pituus: 134 m
Kulkusyväys enintään: 8,5 m
Pollarien välinen etäisyys: 14 m

Laituripaikka 1
Pituus: 152 m
Kulkusyväys enintään: 5,8 m
Pollarien välinen etäisyys: 14 m

Merikartat

BA 2252, BA 3062
Suomalaiset kartat: 957, 3 (Pohjanlahti), 53

Maamerkki

Ulkokallan majakka (64° 19.88´N 23° 26.75´E)

Syvyys

Veden syvyys on kaikilla väylillä ja laitureilla yhdestä kahteen metriä suurempi kuin kartoissa ilmoitettu suurin sallittu kulkusyväys.

Satamassa ei ole vuorovettä, mutta veden pinta vaihtelee +100 cm:n ja -50 cm:n välillä sään mukaan.

Aluksen enimmäiskoko

Enimmäissyväys 8,5 m, enimmäispituus 180 m, enimmäisleveys 30 m

Nopeus

Enimmäisnopeus satama-alueella on seitsemän solmua.

Tiheys

Veden tiheys satamassa on 1,002.

Luotsaus

Luotsaus on saatavilla 24 tuntia vuorokaudessa. Luotsi nousee alukseen sijainnissa N 64 16,00 / 23 30,00 E. Luotsi on VHF-kanavalla 13. Etäisyys satamaan on 12 meripeninkulmaa.

Satamaan saapuvien alusten tai niiden asiamiesten on annettava luotsinvälitykseen ennakkotieto 24 ja 12 tuntia ennen saapumista. Luotsintilaus on tehtävä 3 tuntia ennen saapumista sähköpostilla tai puhelimitse. Ennakkoilmoituksen voi antaa mainittua 12 tunnin määräaikaa myöhemmin niissä tilanteissa, joissa aluksen merimatkan pituus alittaa 12 tuntia.

Satamasta lähtevien alusten tai niiden asiamiesten tulee antaa luotsinvälitykseen ja asianomaiselle VTS-keskukselle ennakkoilmoitus vähintään 12 tuntia ja 6 tuntia ennen aluksen satamasta lähtöä. Satamasta lähtevien alusten on tilattava luotsi kaksi tuntia ennen lähtöä sähköpostitse tai puhelimitse.

Perämeren luotsinvälitysalue
Tilaus ensisijaisesti Pilot Onlinen kautta
+358 29 5253 440
pilotdispatch.bothnia@finnpilot.fi

Satama-alue ja kiinteistöt

Satama- alueen pinta-ala on 54 hehtaaria. Tuloväylän ja satama- altaan kulkusyväys on 8,5 metriä. Laituripituus on 415 m, johon mahtuu enimmillään kolme laivaa kerrallaan. Katettua varastotilaa sataman alueella on yli 40 000 neliömetriä.

Sataman välittömässä läheisyydessä toimii teräsrakenteita valmistavia ja kierrätysliiketoimintaa harjoittavia yrityksiä.