22°C

22°C

22°C

Kalajoen Satama

Kalajoen satama – täyden palvelun satama jo yli 60 vuotta

Kalajoen satamassa vierailee vuosittain noin 150 alusta. Sataman kokonaisliikenteen määrä ulottuu noin 500 000 tonniin.

Kalajoen sataman tärkein vientituote on sahaamaton puutavara. Sen lisäksi Kalajoelta viedään vaneria, teräsrakenteita, rautaromua, kasvu­turvetta, viljaa ja puuhaketta. Kalajoen satama on myös alueen tuulivoimaloiden tärkeä tuontisatama ja kasvava irtotavaran tuontisatama.

Kalajoen kautta tuodaan myös muun muassa:

  • massa- ja paperiteollisuuden käyttämiä mineraaleja
  • palamattomien valumassojen ainesosia
  • tiiliteollisuuden käyttämiä mineraaleja ja kasviraaka-aineita rehuteollisuudelle.

Kalajoen satama lyhyesti

  • Satamassa vierailevia aluksia noin 150 vuodessa
  • Kokonaisliikenne 500 000 tonnia vuodessa
  • Sahaamaton puutavara tärkein vientituote
  • Tuulivoimaloille tärkeä tuontisatama

Sataman historia ulottuu 1800-luvulle asti

Edullisen sijaintinsa vuoksi Rahjan kylässä on ollut satamatoimintaa jo 1800-luvun loppupuolelta saakka. Kalajoen sataman kehittäminen nykyiselle paikalle alkoi 1950-luvun loppupuolella. Satamaa onkin kehitetty voimakkaasti jo yli 60 vuoden ajan.

Historia 1
Ensimmäinen laiva M/S Milos saapuu Kalajoen satamaan 8.8.1963.

Aluksi sataman kautta kuljetettiin vain puutavaraa. Sahatavara varastoitiin alueen katoksissa. Tukit uitettiin satama-altaaseen, josta ne lastattiin laivaan suoraan merestä.

Rauma-Repola aloitti 1970-luvulla konepajatoiminnan Kalajoella ja rakensi varastoja sataman lähelle. Teräsrakenteita alettiin kuljettaa erikoisaluksilla.

Toinen laituri rakennettiin 1980-luvulla satamaan. Lisäksi satama-allas ruopattiin ja sataman ympärivuotinen liikenne käynnistyi.

Historia 2
Teräsrakenteita kuljetetaan 1980-luvulla.

1980-luvulla alettiin rakentaa varastoja myös erilaisille mineraalituotteille. Sekä mineraalituotteiden että sahatavaran varastoja on rakennettu lisää viime vuosikymmenten aikana ja sataman kenttiä laajennettu. Kolmas laituri tehtiin 1990-luvulla ja tulevaisuudessa kysyntää olisi sekä kenttä- että laiturialueiden laajentamiselle.

Historia 3
Kalajoen satama näytti tältä 1990-luvulla. Oikeassa reunassa on Rauma-Repolan halli.

Vuonna 2006 sataman toimintaa alettiin kehittämään siirtämällä sataman toimisto kaupungintalolta satamaan ja nimittämällä satamajohtaja. Ensimmäiseksi satamajohtajaksi valittiin Esa Anttio.