22°C

22°C

22°C

Toimintapolitiikka

Olemme sitoutuneet toimimaan turvallisesti ja ympäristöystävällisesti

Satamayhtiön henkilökunta sitoutuu kehittämään ja parantamaan sataman palvelutarjontaa sataman toimintasuunnitelman, visioiden ja strategian mukaisesti.

Lähtökohtana on asetettujen päämäärien ja voimassa olevan lainsäädännön pohjalta ylläpitää ympäristöystävällinen laatutaso, joka vastaa asiakkaiden tarvetta ja antaa satamalle kasvavan kilpailukyvyn. Tämä tarkoittaa, että:

 • yhdessä asiakkaiden, viranomaisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa kehitetään sataman toimintaa.
 • suoritetaan ja tuotetaan niitä palveluja, joihin satama on sitoutunut toimintakriteereillään ja suorittaa tehtäviä määrätyllä tavalla tehokkuutta, luotettavuutta, turvallisuutta ja ympäristöä ajatellen.
 • jatkuvasti koulutetaan ja kannustetaan henkilökuntaa ja organisaatiota kehittymään niin, että tarvittavat resurssit ja se tietotaito, jota tarvitaan laatutason ja kilpailukyvyn ylläpitämiseen on käytettävissä.
 • avoimesti informoidaan henkilökuntaa, asiakkaita, viranomaisia, sidosryhmiä ja yleisöä sataman toiminnasta.
 • varmistetaan henkilökunnan työympäristön turvallisuus todenmukaisen riskiarvioinnin perusteella.
 • jatkuvasti mitataan toiminnan laatutasoa ja kilpailukykyä asiakaspalautteiden, poikkeavuusraporttien, benchmarkingin, talouden seurannan ja sisäisen auditoinnin kautta.
 • varaudutaan ennakolta minimoimaan toiminnan häiriöt, uhat ja riskit.
 • estetään ympäristön pilaantuminen toiminnan jatkuvalla parantamisella sekä ympäristöön liittyvää lainsäädäntöä ja vaatimuksia (ympäristölupa) noudatetaan ja toimitaan niiden edellyttämällä tavalla.

Kehittyvä ja turvallinen satama

 • Olemme sitoutuneet kehittämään sataman toimintaa yhdessä asiakkaiden, viranomaisten ja yhteistyökumppaneidemme kanssa.
 • Mittaamme laatua ja kilpailukykyä jatkuvasti mm. asiakaspalautteiden, sisäisen auditoinnin ja talouden seurannan kautta.
 • Kalajoen satamalla on kaksi kansainvälistä sataman toimintaa ohjaavaa sertifikaattia: ISO 9001 ja ISO 14001. ISO 9001 on maailman tunnetuin standardi ja käytetyin johtamismalli, joka perustuu jatkuvan parantamisen filosofiaan. ISO 14001 -ympäristösertifikaatti osoittaa, että yritys tai organisaatio täyttää ympäristöstandardin vaatimukset.