22°C

22°C

22°C

Laituri- ja keräilyalueen käyttö

Ohjeistus Kalajoen sataman laituri- ja keräilyalueen käyttöön

  1. Laiturialue ja keräilyalue on oltava kaikilla laitureilla laiturin reunasta 25 metriä pääsääntöisesti aina tyhjä, mikäli Kalajoen Satama Oy ei ole myöntänyt erikseen lupaa alueen käyttöön.
  2. Ensisijaisesti sahatavaran keräily on sallittu laiturilla kolme (3) varastojen numero neljä (4) ja numero kuusi (6) edustalle 25 metriä laiturin reunasta karttaan (ks. kuva) vihreällä värillä merkityillä keräilyalueilla.
  3. Laiturilla kaksi (2) varaston numero kolme (3) ja satamatoimiston numero 20 edustalla 25 m laiturin reunasta karttaan keltaisella värillä merkityillä alueilla keräily on sallittu 24 h ennen lastusta ja 24 h purkamisen jälkeen, ellei keräily haittaa muuta liikennettä.
  4. Laiturilla yksi (1) varaston numero yksi (1) edustalla, 1,20 metriä laiturin reunasta karttaan keltaisella värillä merkityllä alueella keräily on sallittu 24 h ennen lastausta ja 24 h purkamisen jälkeen, ellei keräily haittaa muuta liikennettä.
  5. Tavarat laituri- ja keräilyalueilla on aina keräiltynä toimijan omalla vastuulla (pölyäminen tms.). Tämä koskee laitureita 1, 2 ja 3 koko pituudeltaan sekä toimiston päätyä meren puolella. Mikäli keräilty tavara aiheuttaa vaaraa tms. haittaa, Kalajoen Satama Oy ohjeistaa siirtämään. Siirrot suoritetaan keräilijän omalla kustannuksella.
  6. Kaikissa olosuhteissa on aina huomioitava työturvallisuuslain vaatima 1,20 metriä turva-alue laiturin reunasta laivojen kiinnitystä varten koko laiturialueella.
  7. Mikäli laituria halutaan käyttää varastoalueena, esimerkiksi raakapuutavaraa varten, on siihen pyydettävä erikseen lupa. Lupa annetaan, mikäli liikennetilanne sen sallii. Tiedustele lupaa suoraan Satamapalvelusta.

Muista palauttaa liikenneilmoitus ajoissa Satamapalveluun

Laituri- ja keräilyalueiden käyttö perustuu asianmukaisiin liikenneilmoituksiin Satamapalveluun. Operaattorit toimittavat laivalistat aina maanantaisin ja torstaisin satamalle osoitteeseen portservice(at)portofkalajoki.fi, tarvittaessa laivalistat voi toimittaa useammin. Listalle ilmoitetaan myös pidemmän aikavälin liikenne (tbn/vko XX). Mikäli liikennettä ei ole ilmoitettu Satamapalveluun asianmukaisesti, ei voida taata, että ensiksi tulevat pääsevät ensimmäisenä laituri- ja keräilyalueelle.

Muista lähettää kaikki sataman operatiivista toimintaa koskevat viestit ainoastaan Satamapalvelun päivystysosoitteeseen portservice(at)portofkalajoki.fi. Muihin osoitteisiin lähetettyjä viestejä ei huomioida.

Satamapalvelu
Puh. +358 400 798 698
portservice(at)portofkalajoki.fi