Ohjeistus Kalajoen sataman laituri- ja keräilyalueen käytöstä 1.7.2015 lähtien

1. Laiturialue ja keräilyalue kaikilla laitureilla on oltava laiturin reunasta 25 m pääsääntöisesti aina tyhjä, mikäli Kalajoen Satama Oy ei ole myöntänyt erikseen lupaa alueen käyttöön.

2. Ensisijaisesti sahatavaran keräily on sallittu laiturilla 3 varastojen nro 4 ja nro 6 edustalle 25 m laiturin reunasta liitekarttaan vihreällä värillä merkityillä keräilyalueilla.

3. Laiturilla 2 varaston nro 3 ja satamatoimiston nro 20 edustalla 25 m laiturin reunasta liitekarttaan keltaisella värillä merkityillä alueilla keräily on sallittu 24 h ennen lastusta ja 24 h purkamisen jälkeen, ellei keräily haittaa muuta liikennettä.

4. Laiturilla 1 varaston nro 1 edustalla 1,20 m laiturin reunasta liitekarttaan keltaisella värillä merkityllä alueella keräily on sallittu 24 h ennen lastausta ja 24 h purkamisen jälkeen, ellei keräily haittaa muuta liikennettä.

5. Tavarat laituri- ja keräilyalueilla on aina keräiltynä toimijan omalla vastuulla (pölyäminen tms.). Tämä koskee laitureita 1, 2 ja 3 koko pituudeltaan sekä toimiston päätyä meren puolella. Mikäli keräilty tavara aiheuttaa vaaraa tms. haittaa, Kalajoen Satama Oy ohjeistaa siirtämään. Siirrot suoritetaan keräilijän omalla kustannuksella.

6. Kaikissa olosuhteissa on aina huomioitava työturvallisuuslain vaatima 1,20 m turva-alue laiturin reunasta laivojen kiinnitystä varten koko laiturialueella.

First in, first served-käytäntö:

Operaattorit toimittavat laivalistat satamalle osoitteeseen portservice(at)portofkalajoki.fi, aina maanantaisin ja torstaisin, tarvittaessa useammin. Listalle ilmoitetaan myös pidemmän aikavälin liikenne (tbn/vko XX). Mikäli liikennettä ei ilmoiteta asianmukaisesti, ei voida taata first in/first served-periaatetta. Laituri- ja keräilyalueiden käyttö perustuu asianmukaisiin liikenneilmoituksiin satamalle.

Kalajoen sataman sähköpostiosoite:

Kaikki sataman operatiivista toimintaa koskevat sähköpostit toimitetaan ainoastaan sataman päivystysosoitteeseen portservice(at)portofkalajoki.fi. Muihin osoitteisiin tiomitettuja viestejä ei huomioida.