Satama FIKJO, tunnus 11827

Merikartat

BA 2252, BA 3062
Suomalaiset kartat: 957, 3 (Pohjanlahti), 53

Maamerkki
Ulkokallan majakka (64° 19.88´N 23° 26.75´E)

Aluksen saapuminen satamaan
Kalajoen satamaan johtaa yksi tuloväylä, jonka syvyys on 8,5 m.

Syvyys
Veden syvyys on kaikilla väylillä ja laitureilla yhdestä kahteen metriä suurempi kuin kartoissa ilmoitettu suurin sallittu kulkusyväys.
Satamassa ei ole vuorovettä, mutta veden pinta vaihtelee +100 cm:n ja -50 cm:n välillä sään mukaan.

Aluksen enimmäiskoko
Enimmäissyväys 8,5 m, enimmäispituus n. 175 m, enimmäisleveys 30 m.

Nopeus
Enimmäisnopeus satama-alueella on seitsemän solmua.

Tiheys
Veden tiheys satamassa on 1,002.

Luotsaus
Luotsaus on pakollista ja saatavilla 24 tuntia vuorokaudessa. Luotsi nousee alukseen sijainnissa N 64 16,00 / 23 30,00 E. Luotsi on VHF-kanavalla 13. Etäisyys satamaan 12 meripeninkulmaa. Satamaan saapuvien alusten tai niiden asiamiesten on annettava luotsinvälitykseen ennakkotieto 24 ja 6 tuntia ennen saapumista, ja luotsintilaus on tehtävä 3 tuntia ennen saapumista sähköpostilla, faksilla tai puhelimitse.
Sähköposti: pilotorder.west@finnpilot.fi
Puhelin: 020 754 6153
Faksi: 020 754 6163
Kotisivu: www.pilotorder.fi

Satamasta lähtevien alusten on tilattava luotsi 2 tuntia ennen lähtöä.

Kiinnitys
Kiinnitysapua saa numerosta 0400 798 698 tai VHF-kanavalta 12. Satamassa poikkeavia aluksia ei saa kiinnittää ilman sataman henkilöstön avustusta.

Hinaus
Rahjan Huolinta Oy Puhelin: 0400 667 847 (24 h)
Sähköposti: agency@rahjanhuolinta.fi
R-Towing Oy Puhelin: 0400 382 652 (24 h)
Sähköposti: toimisto@r-towing.fi
Kotisivu: www.r-towing.fi

Tarvikkeet
Kaikenlaiset polttoaineet autokuljetuksina. Puhdasta vettä, elintarvikkeita ja sähköä saatavilla. Tilaus asiamiehen kautta.

Likaveden vastaanotto
Likaiset painolastivedet, tankkien pesuvedet, lietteet ja öljypitoiset seokset sopimuksen mukaan säiliöautolla. Tilaus ja palvelu asiamiehen kautta.

Satama- alue ja kiinteistöt
Satama- alueen pinta-ala on 54 hehtaaria. Tuloväylän ja satama- altaan kulkusyväys on 8,5 metriä. Laituripituus on 415 m, johon mahtuu enimmillään kolme laivaa kerrallaan. Katettua varastotilaa sataman alueella on yli 40 000 m². Satama- alueen ja rakennukset omistaa Kalajoen Satama Oy, joka on vuokrannut ne toimintaa harjoittaville yrityksille.

Sataman välittömässä läheisyydessä toimii teräsrakenteita valmistavia ja kierrätysliiketoimintaa harjoittavia yrityksiä.