22°C

22°C

22°C

Kalajoen satama hakee toimitusjohtajaa – haku avoinna 21.5. asti!

Haemme nyt Kalajoen Satama Oy:lle TOIMITUSJOHTAJAA. Tehtävän ytimessä on Kalajoen sataman kasvun vauhdittaminen, kannattavasta liiketoiminnasta vastaaminen sekä alueen kehittäminen merkittäväksi teollisuuden ja logistiikan keskittymäksi.

Oleellinen osa toimenkuvaa on Kalajoen sataman ja sataman yrityspuiston markkinointi- ja myynti uusille yhteistyökumppaneille ja nykyisten asiakassuhteiden hoitaminen.
Tehtäviin kuuluvat myös viranomaisyhteistyö, huoltovarmuustoiminnan koordinointi, alueellinen yhteistyö liikennejärjestelmien suunnittelussa sekä laatu- ja ympäristöjärjestelmän ylläpito ja kehitys.
Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyviä yhteistyötaitoja toimia sidosryhmäverkostoissa sekä alan kehityksen seuraamista ja muutostrendien tunnistamista.

Odotamme sinulta

 • Tehtävään sopivaa koulutusta ja riittävää kokemusta alalta
 • Neuvottelu- ja asiakaspalvelutaitoja sekä yrittäjähenkisyyttä
 • Kykyä ja innostusta johtaa sidosryhmiä
 • Kehittymis- ja kehittämishalua sekä myynti- ja markkinointihenkisyyttä
 • Riskienhallintaosaamista ja turvallisuuslähtöistä ajattelua
 • Perehtyneisyyttä meri- ja maantiekuljetusten vaatimuksiin
 • Hyviä IT-taitoja ja sujuvaa suomen ja englannin kielen kirjallista ja suullista taitoa

Eduksi katsomme

 • Näytöt kannattavan kasvun kehittämisestä
 • ISO 9001 ja ISO 14001 -standardien tuntemuksen

Tarjoamme sinulle

 • Näköalapaikan kasvattaa ja kehittää Kalajoen sataman liiketoimintaa ja yrityspuistoa alueen merkittäväksi teollisuus- ja logistiikkakeskukseksi
 • Mahdollisuuden olla rakentamassa ja tukemassa yritysten ja Kalajoen hyvinvointia
 • Työskentelymahdollisuuden paikkakunnalla, jossa on tunnetusti tekemisen meininki
 • Innostavan ja tukevan taustaorganisaation sekä monipuolisia yhteistyön paikkoja eri sidosryhmien kanssa
 • Monipuoliset luontoisedut matkailukeskuksessa
 • Mahdollisuuden yhdistää työn tekeminen ja asuminen unelmien vapaa-ajanviettoympäristössä

Tehtävään ehdolla olevasta hakijasta tehdään hakijan suostumuksella turvallisuusselvitys (laki turvallisuusselvityksistä 726/2014).

Kiinnostuitko tehtävästä? Lähetä CV ja hakemus palkkatoiveineen Patrion hakuportaalin kautta viimeistään 21.5.2023 mennessä. Toimithan ripeästi, sillä käsittelemme hakemuksia ja aloitamme haastattelut jo ennen hakuajan umpeutumista.

Lisätietoja tehtävästä antavat Executive Headhunter Katja Luomaranta +358 40 585 2606 tai katja.luomaranta@patrio.fi ja Kalajoen kaupunginjohtaja, Kalajoen Satama Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jukka Puoskari +358 44 469 1200 tai jukka.puoskari@kalajoki.fi

Kalajoen sataman kehitys on vahvaa

Kalajoki on yksi Suomen parhaiten kehittyviä seutukaupunkeja. Myönteisen kehityksen taustalla on vahva yrittäjyys ja monipuolinen elinkeinorakenne. Kalajoella yrittäjyys on kaksi kertaa niin vahvaa kuin Suomessa keskimäärin. Kalajoella yrittäjillä on hyvä yhteishenki. Yhdessä kaupungin kanssa on onnistuttu rakentamaan toimintaympäristö ja tapa toimia, jossa kasvu ja kehitys on mahdollistettu niin, että Kalajoki on Pohjois-Suomen parhaan työllisyyden kaupunki. Kalajoki on EK:n kuntarankingin ja Suomen yrittäjien säännöllisesti toteuttaman kuntabarometrin kestomenestyjä.

Kalajoki sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla Perämerenkaaren kehitysvyöhykkeellä, jossa noin 60 kilometrin välein sijaitsevat satamakaupungit muodostavat luontevat logistiset solmukohdat ja yritystoiminnalle kiinnostavat sijaintipaikat. Satamakaupungeista on muodostunut teollisen yritystoiminnan keskittymiä ja myös Kalajoella on eniten teollisia työpaikkoja Kalajokilaaksossa. Kalajoen menestymistä tukee alueen muu vahva kehitys.

Kalajoen Satama Oy on kaupungin omistama tytäryhtiö. Kalajoen satama on puhdas ja ketteräliikkeinen satama, josta on sujuvat, nopeat ja esteettömät yhteydet merelle sekä erikoiskuljetusten tieverkostoon. Sataman ja satamaoperaattoreiden kautta vienti- ja tuontitoiminnot toteutetaan tehokkaasti, kilpailukykyisin hinnoin.

Kalajoen Satama Oy:n kehitys on vahvaa. Viime vuonna kokonaisliikennemäärä kasvoi 16% ja liikevaihto 25%. Viime vuosina positiivista kehitystä on tukenut se, että sataman yrityspuistoon on sijoittunut jo toimivien yritysten joukkoon uusia kansainvälisillä markkinoilla toimivia yrityksiä. Kalajoen kaupunki on vauhdittanut positiivisen kehityksen kierrettä hankkimalla ja kaavoittamalla sataman välittömään läheisyyteen kymmeniä hehtaareita yrityspuistoaluetta.