22°C

22°C

22°C

Uusia kohteita sisäministeriön liikkumis- ja oleskelurajoituksista annettuun asetukseen

Sisäministeriön asetukseen liikkumis- ja oleskelurajoituksista on lisätty kolme uutta kohdetta. Lisäksi asetuksella laajennetaan tiettyjä rajoitusalueita. Asetus tulee voimaan 1.2.2022.

Asetukseen on lisätty uusina kohteina Jyväskylän uusi vankila, Kalajoen satama ja Silvolan tekoallas. Rajoitusalueita laajennetaan Kokkolan satama- ja suurteollisuusalueella sekä tasavallan presidentin Helsingissä ja Naantalissa sijaitsevien virka-asuntojen alueilla. Rajoitusaluetta puolestaan pienennetään Keravan vankilan alueella, ja Laukaan lakkautettu vankila poistetaan liikkumis- ja oleskelurajoitusten piiristä.

Poliisilain nojalla annettavalla sisäministeriön asetuksella voidaan rajoittaa liikkumista tai oleskelua kohteessa tai sen ympäristössä kohteesta aiheutuvan tai siihen kohdistuvan vaaran vuoksi. Rajoitusalueella liikkuminen ja oleskelu on kielletty ilman alueen toiminnanharjoittajan antamaa lupaa. Asetuksella voidaan myös kieltää turvallisuutta vaarantavien esineiden tuonti kohteeseen. Rajoituksen rikkomisesta voidaan tuomita sakkoon. Asetusmuutoksen tultua voimaan liikkumis- ja oleskelurajoitusalueita on yhteensä 130.

Rajoitusten tarkoituksena on turvata kohteessa tapahtuvaa toimintaa tai siellä olevaa omaisuutta tai suojata ulkopuolisia ja kohteessa oleskelevia ihmisiä. Liikkumis- ja oleskelurajoitusten alaiset kohteet ovat usein turvallisuudelle hyvin vaarallisia ja niillä liikkuminen edellyttää alueen perusteellista tuntemista. Asetuksessa edellytetään, että rajoituksen alainen kohde merkitään selkeästi ja tarvittaessa aidataan käyttötarkoituksen kannalta keskeisimmät alueet.