22°C

22°C

22°C

Liikenteen kasvu jatkuu vahvana Kalajoen satamassa – alueesta kehitetään merkittävää teollisuuden ja logistiikan keskittymää

Hyvässä kasvussa olevien vienti- ja tuontitoimintojen lisäksi Kalajoen Satama Oy kehittää alueestaan entistä monipuolisempaa toimintaympäristöä yrityksille, jotka toimivat teollisuudessa tai logistiikka-alalla. Esimerkkinä tästä ovat satama-alueen Repolan teollisuuskiinteistöön sijoittuneet Ab A Häggblom Oy sekä Fineweld Oy, joka on yksi Pohjoismaiden suurimmista teollisuuden investointiprojekteihin erikoistuneista yrityksistä.

– 10 hehtaarin laajuinen Yrityspuisto sataman yhteydessä mahdollistaa jo nykyisellään uusien teollisuus- ja varastointitoimintojen laajentamisen ja uusien teollisten hankkeiden käynnistämisen nopeallakin aikataululla. Alueen suurena etuna on tarjota erikoiskuljetusten väylä sekä syväsataman läheisyys, kertoo Kalajoen Satama Oy:n toimitusjohtaja Petri Nikupeteri.

Tehokasta vienti- ja tuontitoimintaa

Kalajoen satama on suurista integraateista riippumaton vapaa kauppasatama, joka palvelee asiakkaita tasapuolisesti. Sataman ja satamaoperaattoreiden kautta vienti- ja tuontitoiminnot toteutetaan tehokkaasti, kilpailukykyisin hinnoin.

– Meillä on nyt hyvät valmiudet ja tilaa ottaa enemmänkin laivoja ja lasteja vastaan. Kalajoella halutaan palvella olemassa olevia asiakkaita entistä paremmin ja tehokkaammin, huomioiden asiakkaiden tarpeet ja kustannustehokkuus. Samaan aikaan satamaa markkinoidaan aktiivisesti uusillekin asiakkaille. Sataman ympäristössä on paljon maa-alueita teollisuuden käyttöön, sanoo Nikupeteri.

Kalajoen Sataman operaattoreina toimivat huolintaliikkeet Rahjan Huolinta Oy ja Oy Blomberg Stevedoring Ab.

– Kumpikin operaattoreistamme on investoinut kalustoonsa ja kasvattanut resurssejaan. Lastien lastaus ja purku tapahtuvat nopeasti, mikä parantaa toiminnan kustannustehokkuutta, korostaa Nikupeteri.

Sataman ja satamaoperaattoreiden kautta yritys voi saada maailman markkinoille edullisesti pienetkin vientieränsä, sillä laivalasti kootaan tarvittaessa useiden eri yritysten toimituksista. Vientiin toimitettavat tavarat voidaan näin halutessa noutaa huolintaliikkeen omalla ajanmukaisella kuljetuskalustolla sahalaitokselta ja tehtaalta saakka.

Helpot kulkuyhteydet ja riittävästi nostokapasiteettia

Tuulivoimalatoimituksiin ja muihin projektilasteihin Kalajoella on erityisen hyvät toimintaedellytykset. Maantieyhteydet ovat erittäin hyvät aina itäisimpään Suomeen. Myös nostokapasiteettia on tarjolla tarpeen mukaisesti.

– Kalajoen Satamassa on tällä hetkellä kaksi Havatorin Gottwald HMK 300 E -satamanosturia, jotka mahdollistavat muun muassa projektikuormaukset sekä suurten, yli 100 tonnia painavien taakkojen nostot. Satama voi nyt jatkossa palvella tehokkaasti esimerkiksi tuulivoimaliiketoiminnan logistisia tarpeita. Kalajoelta on hyvät ja helpot yhteydet valtateille 8 sekä 4, joiden kautta liikkuu paljon muun muassa tuulivoimakuljetuksia. Satamassa on satamanostureiden lisäksi operaattoreiden uusia materiaalinkäsittelykoneita, jotka ovat tärkeä osa sataman toimintaan ja mahdollistavat erilaisten tuotteiden käsittelyn. Lisäksi alueella on yli 10 hehtaaria uutta kenttätilaa palvelemaan tuulivoima ja projektikuljetusten tarpeita. Sisäistä infraa on myös parannettu pitkien osien kuljettamiseen pois sataman alueelta.

– Yhdessä satamaoperaattoreiden kanssa voimme tarjota Kalajoen sataman kautta koko toimitusketjun kattavaa, sujuvinta sekä kustannustehokkainta palvelua projekti-, tuulivoima-, sahatavara sekä muille bulk-tuotteiden vienti- tai tuontitoimintaa tarvitseville yrityksille ja toimijoille, toteaa Nikupeteri.

Artikkeli on julkaistu Pohjanmaan Yritysmaailma-lehdessä marraskuussa 2022.