Toimintapolitiikka Satamayhtiön henkilökunta kokonaisuudessaan sitoutuu kehittämään ja parantamaan sataman palvelutarjontaa sataman toimintasuunnitelman, visioiden ja strategian mukaisesti. Lähtökohtana on asetettujen päämäärien ja voimassa olevan lainsäädännön pohjalta…