Sataman toiminta ja liikennemäärät

Kalajoen satama on suurista integraateista riippumaton vapaa kauppasatama, joka palvelee asiakkaita tasapuolisesti. Sataman ja satamaoperaattoreiden kautta yritys voi saada maailman markkinoille edullisesti pienetkin vientieränsä, sillä laivalasti kootaan tarvittaessa useiden eri yritysten toimituksista. Vientiin toimitettavat tavarat voidaan näin halutessa noutaa huolintaliikkeen omalla ajanmukaisella kuljetuskalustolla sahalaitokselta ja tehtaalta saakka. Sataman operaattoreina toimivat huolintaliikkeet Oy Blomberg Stevedoring Ab ja Rahjan Huolinta Oy. Kalajoen sataman vuotuinen kokonaisliikenne on noin 500 000 tonnia ja satamassa käy keskimäärin n. 150 laivaa vuodessa.

Viennin osuus liikenteestä on n. 70 prosenttia. Päävientiartikkeli on sahattu puutavara, jota Kalajoen kautta viedään vuodessa n. 500 000 m³. Erikoistuminen puutavarasatamaksi on mahdollistanut erittäin hyvän puutavaran käsittelyn ammattitaidon kehittymisen Kalajoelle. Sataman asiakkaina on noin 60 sahayritystä ja 10- 20 muuta teollisuusyritystä Pohjois-, Itä- ja Keski- Suomen alueelta. Sahatavaraa viedään pääasiassa Englantiin, Espanjaan ja Välimeren maihin. Sahatavaran lisäksi Kalajoelta viedään myös vaneria, teräsrakenteita, rautaromua, kasvuturvetta, viljaa ja puupellettiä.

Tuonnin osuus liikenteestä on n. 30 %. Kalajoen sataman kautta tuodaan mm. massa- ja paperiteollisuuden käyttämiä mineraaleja, palamattomien valumassojen aineosia, tiiliteollisuuden käyttämiä mineraaleja sekä erilaisia rehuteollisuuden tarvitsemia kasviraaka-aineita. Irtotavaralastien tuontia helpottavat varastointiin suunnitellut varastotilat sekä kokonaisen ajoneuvoyhdistelmän punnitsemiseen soveltuva ajoneuvovaaka.

Kalajoen satamalla on Inspectan sertifioimat ISO 9001:2015 laatujärjestelmä ja ISO 14001:2015 ympäristöjärjestelmä.

Kalajoen satamassa sijaitsee Suomen Ympäristökeskuksen ja Jokilaaksojen Pelastuslaitoksen ylläpitämä Perämeren alueen öljyntorjuntatukikohta.

Sataman hallien ja varastokenttien osalta on tehty yleissuunnitelma vuoteen 2030 asti ja suunnitelmaa päivitetään vuosittain asiakkaiden muuttuvien tarpeiden mukaan.

Sataman kapasiteetti riittää hyvin nykyistä huomattavasti suurempiin toimitusmääriin, joten toivotamme uudet asiakkaat tervetulleiksi tutustumaan Kalajoen sataman tarjoamiin kilpailukykyisiin mahdollisuuksiin.