Talouden keskeiset painopisteet
Liikevaihto on toteutunut maaliskuun loppuun budjetoidun mukaisesti. Kasvua 12% edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.
Tuloksen suhteen jäätiin 10% jälkeen budjetoidusta, tuloksen ollen kuitenkin positiivinen.

Vuoden alun onnistumiset ja haasteet
Viime vuoden lopulla saatiin yhtiön strategian valmistelu päätökseen. Strategia tehtiin pitkälle aika-välille, aina viiden vuoden päähän, jolloin Kalajoen Satama haluaa olla Perämeren tehokkain satama. Strategian jalkauttaminen on alkanut vauhdikkaasti ja tuloksia odotetaan 2017 toiselle puoliskalla. Tehdyllä strategialla haetaan yli 30% liikennemäärien kasvua sataman kautta.
Vallitseva konttipula ja konttirahtien nousu on ajanut Aasian sahatavaraliikennettä perinteiseen kon-ventionaalisiin laivoihin. Konttikuljetusten trendi on kuitenkin tällä hetkellä nouseva, joka tukee yhtiön strategiaa konttiliikenteen aloittamiseksi Kalajoelta.
Kokonaisliikennemäärä kasvoi maaliskuun loppuun 12% verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan.

Loppuvuoden näkymät
1.neljänneksellä loppuvuoden näkymät ovat positiiviset kuljetusmäärien suhteen. Vienti näyttää ylei-sellä tasolla kasvavan ja kehityksen oletetaan heijastuvan myös Kalajoen Sataman kuljetusmääriin.
Satamassa on aloitettu toukokuussa pohjatutkimukset uuden laiturin rakentamista varten joka mah-dollistaa satamaan useamman laivan yhtäaikaisen käsittelyn laitureilla. Toiveena on päästä rakenta-maan loppuvuodesta niin, että 2018 kesällä olisi uusi laituri käytössä. Yhtä aikaa satamassa toimivat operaattorit uudistavat lastinkäsittelylaitteistoja joka mahdollistaa osaltaan entistä tehokkaamman lastinkäsittelyn. Myös satamaan tulevan väylän syventämistä lähdetään viemään ponnekkaasti eteenpäin tämän vuoden aikana joka mahdollistaisi isojen laivojen lastaamisen kokonaisuudessaan Kalajoen Satamassa.

Lisätietoja:

Kalajoen Satama Oy

Pauli Sarpola

Toimitusjohtaja