Aiemmin Nikupeteri on työskennellyt lukuisissa tilaus-toimitusketjun sekä kuljetuksien johto-tehtävissä Outokumpu -konsernissa.

”Kalajoen Satama on kehittynyt viime vuosina keskimääräistä tasoa paremmin verrattuna muihin Suomen satamiin ja satamalla on hyvät mahdollisuudet kehittyä edelleen. Liikenteen kehittäminen koko seutukunnan tarpeita vastaavaksi tulee olemaan mielenkiintoinen ja haas-teellinen tehtävä, jonka onnistuminen on kiinni siitä kuinka hyvin pystymme satamaa käyttä-viä asiakkaitamme palvelemaan yhdessä sataman kokeneiden operaattoreiden kanssa. Satama on tärkeä vienti- ja tuontireitti seutukunnalle ja uusia liikenne mahdollisuuksia kehittämällä yhä useampi alueen yritys voi hyödyntää sataman palveluja”, sataman uusi kaupallinen johtaja toteaa.

”Todella mukava aloittaa uudet tehtävät hyvän ilmapiirin kaupungissa. Satama on tärkeä Kala-joen kaupungille ja kaupunki on tukenut sataman toimintaa ja ollut edesauttamassa sataman kasvua. Tämä on tärkeää myös jatkossa, jotta liikenteen kasvutavoitteet voidaan saavuttaa”.

Kalajoen satama on Perämeren suurin sahatavaran vientisatama ja tuulivoimalarakenteiden tuontisatama. Satamalla on sahatavaran ohella kokemusta irtolastiliikenteestä ja suurten pro-jektilastien käsittelystä tarjoten näin ollen toimivan kuljetusyhteyden myös alueen suurhank-keiden tarpeisiin.

Kalajoen Satama toimii tehokkaasti, joustavasti sekä palvelee asiakaslähtöisesti. Kaupallinen Johtaja Petri Nikupeteri aloittaa yhtiön palveluksessa 7.11.2016 ja on tavattavissa Kalajoen satamassa mahdollisia haastatteluja varten parhaiten tiistaina 8.11. klo 11 eteenpäin.

Lisätietoja:
Kalajoen Satama Oy
Pauli Sarpola
Toimitusjohtaja
Puh. 044 4691 361