Ilmakuva satamasta

LEHDISTÖTIEDOTE

KALAJOEN KAUPUNKI HANKKI RUUKKI ENGINEERINGIN KONEPAJAHALLIN

Kalajoen kaupunki on ostanut Ruukki Engineering Oy:n konepajakiinteistön Kalajoen satama-alueelta. Noin 9000 m2 konepajahalli on varusteltu useilla siltanostureilla, joilla voidaan nostaa yhteensä jopa 100 tonnia painava kappale, sekä hitsauslaitteilla ja muilla konepajatoimintaan tarvittavilla laitteilla. Kaupunki vuokraa kohteen Kalajoen Satama Oy:lle.
Kalajoen Satama Oy:n ensisijainen tarkoitus on vuokrata kiinteistö toimijalle, joka käyttää myös sataman palveluja sekä tuo alueelle työpaikkoja. Kalajoen Satama Oy pystyy vuokraa-maan joustavasti kiinteistöltä kenttäaluetta ja hallitilaa myös muille toimijoille.

Kiinteistöstä on mahdollista osoittaa myös pienempiä kokonaisuuksia, mikäli koko kiinteistön vuokraaminen ei ole tarpeen. Konepajakiinteistö sijaitsee satama-alueella, satama-altaan reu-nalla, joka mahdollistaa isojenkin kappaleiden lastaamisen suoraan tehdasalueelta laivaan.

Konepajakiinteistö palvelee Kalajoen Satama Oy:n tulevaisuuden kehittämistoimintoja. Aluetta on tarkoitus hyödyntää konttiliikenteen alkaessa myös logistiikkakeskuspalveluissa.

Kalajoen satama on vahvasti kehittyvä Perämeren suurin sahatavaran vientisatama. Satamassa käynnistyy kesällä 2018 konttiliikenne. Konttiliikenteestä ja lisääntyneestä muusta liikenteestä johtuen Kalajoen Satama Oy käynnistää satama-altaan ruoppauksen ja laiturin laajennushankkeen keväällä 2018.

Lisätietoja:

Kalajoen Satama Oy

Toimitusjohtaja Pauli Sarpola, 044 4691 358, pauli.sarpola@portofkalajoki.fi

Kalajoen Kaupunki

Kaupunginjohtaja Jukka Puoskari, 044 4691 200, jukka.puoskari@kalajoki.fi